live chat service provider
În curs de procesare...

Diode de putere

Diode de putere, surub, TO-65


1N1183A Dioda 40A, 50V GeneSiC Semiconductor
[Contactați-ne pentru un preț]
Stoc Limitat
GeneSiC Semiconductor

 1N1183A Dioda 40A, 50V


Dioda redresoare; 2.8kV; 2.596kA; Press-Pack; 5SDD24F2800
[Contactați-ne pentru un preț]
Stoc Limitat

Dioda redresoare; 2.8kV; 2.596kA; Press-Pack; 5SDD24F2800


Dioda redresoare; 4.5kV; 1.34kA; Press-Pack; 5SDF11H4505
[Contactați-ne pentru un preț]
Stoc Limitat

Dioda redresoare; 4.5kV; 1.34kA; Press-Pack; 5SDF11H4505


Dioda putere; 5kV; 690A; Press-Pack; 5SDA06D5007
[Contactați-ne pentru un preț]
Stoc Limitat

Dioda redresoare; 5kV; 690A; Press-Pack; 5SDA06D5007

 

Dioda redresoare; 2.6kV; 1.02kA; Press-Pack; 5SDA09D2604
[Contactați-ne pentru un preț]
Stoc Limitat

Dioda redresoare; 2.6kV; 1.02kA; Press-Pack; 5SDA09D2604


Dioda redresoare; 2.3kV; 2.35kA; Press-Pack; 5SDA24F2303
[Contactați-ne pentru un preț]
Stoc Limitat

Dioda redresoare; 2.3kV; 2.35kA; Press-Pack; 5SDA24F2303


Dioda redresoare; 5kV; 1.978kA; Press-Pack; 5SDD20F5000
[Contactați-ne pentru un preț]
Stoc Limitat

Dioda redresoare; 5kV; 1.978kA; Press-Pack; 5SDD20F5000


Dioda redresoare; 4kV; 3.847kA; Press-Pack; 5SDD40H4000
[Contactați-ne pentru un preț]
Stoc Limitat

Dioda redresoare; 4kV; 3.847kA; Press-Pack; 5SDD40H4000


Dioda redresoare; 400V; 10.502kA; Press-Pack; 5SDD0105Z0401
[Contactați-ne pentru un preț]
Stoc Limitat

Dioda redresoare; 400V; 10.502kA; Press-Pack; 5SDD0105Z0401


Dioda redresoare; 400V; 11.35kA; Press-Pack; 5SDD0120C0400
[Contactați-ne pentru un preț]
Stoc Limitat

Dioda redresoare; 400V; 11.35kA; Press-Pack; 5SDD0120C0400