Cookies

Site-ul nostru foloseste cookies pentru a imbunatatii experienta de navigare si a oferii servicii mai usor de utilizat. Prin folosirea site-ului nostru va dati acordul ca ati citit si inteles termenii si conditiile, Info Cookies.

În curs de procesare...

GDPR, Regulamentul 2016/679/UE

 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

Se recomandă ca persoanele care vizitează serviciul disponibil la următoarea adresă http://www.adelaida.ro, precum și clienții ADELAIDA IMPEX S.R.L. să citească această Politică de Confidențialitate înainte de a furniza orice date cu caracter personal și / sau de a completa orice formular electronic disponibil pe site.

Protejarea datelor dumneavoastră este un aspect important pentru compania noastră.

Apreciem încrederea pe care o aveți în noi și ne obligăm să asigurăm protecția necesară și să apărăm orice tip de informații personale pe care ni le încredințați.

 

1. Despre politica de confidențialitate 

 

Politica de Confidențialitate explică ce informații de identificare personală pot fi colectate și prelucrate.

ADELAIDA IMPEX SRL, este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul : 18390.

 

1.1 ADELAIDA IMPEX SRL, cu sediul în Craiova, Str. Brestei 118, cod 200207, înmatriculată la Oficiul Registrului comerțului sub numar: J16/29/1992, CUI : RO2290768, capital social 50.000 Ron, ( denumită în continuare : Societatea ), respectă reglementările în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.2 Prezenta Politică de Confindențialitate se aplică tuturor informațiilor colectate sau prelucrate de Adelaida Impex SRL, și se referă la serviciile de vânzare oferite de Societate prin intermediul serviciului WEB disponibil la adresa http://www.adelaida.ro sau comunicate prin email sau telefon de către client.

1.3 Prezenta Politică de Confidențialitate nu se referă la paginile web și la serviciile oferite de către terțe persoane, care pot fi accesate prin intermediul link-urilor plasate în Serviciul Web mai sus menționat.

 
1.4 Prin utilizarea Serviciului Web "http://www.adelaida.ro" sau furnizarea către Societatea Adelaida de informații personale prin alte mijloace (prin completarea datelor în formularul de creare Cont sau de Comandă) cumpărătorul / clientul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date ADELAIDA și își dă acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să fie stocate, prelucrate și utilizate în scopul declarat de ADELAIDA IMPEX SRL ( 2.1, 2.2) .
 
1.5. În întelesul prezentei Politici de Confidențialitate, clientul reprezintă o persoană fizică / juridică, care vizitează Serviciul Web "http://www.adelaida.ro" sau utilizează serviciile furnizate de către Societate, comunicând datele personale.
     
 
2. Scopul colectării datelor cu caracter personal
 
 
2.1 Informarea Clienților / Cumpărătorilor privind situația contului lor (creat pe site de client-cumpărător) și utilizarea lor pentru :
     
-  Validarea comenzilor;
-  Facturarea produselor din comenzi;
-  Expedierea comenzilor;
-  Rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate, pentru a răspunde întrebărilor clientului, în vederea livrării produselor, furnizării de informații cu privire la serviciile suplimentare, soluționării reclamațiilor, precum și în orice alt mod permis de lege.
 
       
2.2  Informarea clienților despre stadiul comenzilor, disponibilitate, informații suplimentare, expedieri, modificări, prin folosirea poștei electronice e-mail, SMS, telefon.
 
2.3 Trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, abonarea și dezabonarea de la aceste Newslettere este opțională pentru client, și acesta poate opta în orice moment pentru validarea sau invalidarea acestui serviciu.
 
2.4  În cazuri speciale, datele clientului pot fi comunicate unor terțe persoane, cum ar fi de exemplu companiilor de curierat, în scopul realizării comenzilor, iar aceste terțe persoane sunt obligate să asigure confidențialitatea datelor clientului care le-au fost încredințate. În acest caz datele personale predate sunt cele strict necesare efectuării serviciului de livrare către client. Între firma Adelaida Impex SRL și aceste firme de curierat există contracte privind modul de utilizare și protecție a datelor personale încredințate.
 
2.5 Nu se fac transferuri de date personale, către o altă entitate privată sau juridică, cu excepția cazului în care rezultă această obligație prin lege, de exemplu : organele fiscale.
 
2.6 Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Politie, Instanțele Judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
 
 
3. Drepturile dumneavoastră 
 
 
3.1 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Str. Brestei 118, 200207, Craiova, în atenția ADELAIDA IMPEX SRL, vă puteți exercita DREPTUL  să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate sau DREPTUL de intervenție asupra datelor după caz (dreptul de acces articolul 15 GDPR), dreptul de portabilitate, dreptul de a fi uitat.
 
3.2 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Str. Brestei 118, 200207, Craiova, în atenția ADELAIDA IMPEX SRL, vă puteți exercita DREPTUL  de rectificare, blocare sau ștergere a datelor personale, inclusiv ștergerea contului de pe site cu toate datele livrate la înregistrare (dreptul de ștergere articolul 17 GDPR).
     Retragerea ( dreptul de a fi uitat ) nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7  GDPR), dreptul de portabilitate.
     Nu se pot efectua modificări ale datelor folosite în tranzacțiile de vânzare, pană la data cererii, deoarece fac parte dintr-un document contabil, conform reglementărilor fiscale.
 
3.3 Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați ca prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR). 
 
3.4 Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.
 
 
4.  Securitatea datelor 
 
 
4.1 Societatea aplică măsuri de securitate adecvate, în scopul protejării datelor personale împotriva accesului neautorizat, ca parte a Serviciului (de exemplu printr-un control strict al accesului fizic la computerele și alte suporturi media care conțin astfel de informații), cât și prin respectarea unor procedeuri corespunzătoare de depozitare și operare. Persoanele responsabile de prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientului în cadrul Serviciului Web ADELAIDA sunt numite în conformitate cu normele în vigoare .


4.2 Societatea creează copii de rezervă și poate utiliza măsuri suplimentare pentru a preveni deteriorarea sau distrugerea accidentală a datelor personale ale clientului.

   

5. Dispoziții finale

 

 REAMINTIM

 5.1 Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 
 5.2 Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a ADELAIDA IMPEX SRL, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 18390, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 2.1, 2.2.
 
5.3 În cazul în care aveți întrebări privind Politica noastră de Confidențialitate, sau despre procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta direct Ofițerul pentru Protecția Datelor. Acesta este responsabil să ofere asistență privind informații, întrebări, solicitări sau reclamații. La cerere, vă vom informa în scris, în conformitate cu legislația aplicabilă, dacă și ce date cu caracter personal am stocat despre dumneavoastră : dpo@adelaida.ro sau office@adelaida.ro.
 
 
Dacă nu doriți să furnizați datele dumneavoastră personale, vă rugăm să nu folosiți acest site și serviciile oferite de această platformă : http://www.adelaida.ro.